Title Image

Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen immunologiasta kiinnostunut henkilö. Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla juridinen henkilö. Jäsenmaksu on 15 EUR vuosittain, ja ensimmäisestä vuodesta ei peritä jäsenmaksua. Uudet jäsenet yhdistykseen hyväksyy hallitus. Jäsenyyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä sähköpostitse sihteeriin Tapio Lönnbergiin, etenkin jos yhteystietosi muuttuvat.

SIY:n jäsenet ovat automaattisesti myös Scandinavian Society for Immunology (SSI) jäseniä ja sitä kautta myös European Federation of Immunological Societies (EFIS) ja International Union of Immunological Societies (IUIS) jäseniä.

SSI myöntää jäsenilleen mm. matka-apurahoja immunologiakongresseihin. Apurahojen hausta löytyy lisätietoa SSI:n sivuilta sekä Tapahtumat–sivulta, kun hakuaika on käynnissä.

Hakemukset käsittelee SIY:n hallitus, joka kokoontuu n. kolmen kuukauden välein.